Om at overvinde skam

Det er som udgangspunkt godt, at der er kommet større fokus på, at vrede, angst og depression kan have stor indflydelse på vores liv som helhed. Den forholdsvis store terapeut- og coaching branche er et billede på det. Nogle aspekter, der dog i ringe grad bliver omtalt, er hvor disse følelser kommer fra og hvilken indvirkning de har, på den måde vi lever sammen med andre mennesker. Et videre aspekt er, hvordan de dermed også kan præge den måde vi indgår i organisationer, som f.eks. vores arbejdsplads og i samfundet som helhed.

Så hvor kommer disse negative tilstande fra? For ofte bliver disse følelser nemlig omtalt som selve roden til andre problemstillinger, uden at man går spadestikket dybere.

Skam, sammen med skyld og ydmygelse, kan være en væsentlig trigger i forhold til destruktive følelser som angst og vrede. Skam er en negativ måde at vurdere sig selv på i forhold til at leve op til andre menneskers forventninger og er dermed et udtryk for lavt selvværd. Vi oplever ubehag, følelser af utilstrækkelighed, uværdighed og en trang til at gemme os. Andre følelser kan være usikkerhed, værdiløshed, dumhed og angsten for at blive udstødt af fællesskabet. Skammen lammer os og kan, hvis meget fremtrædende, være det filter hvorigennem vi ser verden. Følelsen af skam er dermed selve undertrykkelsen af den sårbarhed, der er så vigtig for os at bibeholde, for at kunne udvikle sunde relationer.

Vi oplever alle indimellem følelsen af skam, men det er ikke alle der bliver paralyseret og påvirket i overvældende grad. Men nogen gør. Nogle forskere mener, at skam opstår, når vi gentagne gange bliver fortalt, at vi er forkerte. Skam er altså ikke at forveksle med skyld, som kan affødes af det, at gøre noget forkert. Ved skam er selvet i centrum og udtrykker sig igennem vores relationer, mens det ved skylden, er samvittigheden, der er i fokus. Skam er dermed forbundet med vores selvværd, mens skylden er forbundet med vores selvtillid. De områder i vores liv vi føler skam, kan derfor bidrage til et lavt selvværd.

Skammen forhindrer os i at vise sårbarhed og vi bruger utroligt megen energi på at undertrykke følelsen. Som mennesker har vi et naturligt behov for kærlighed, omsorg, anerkendelse og relationer, men vi bliver forhindret af skammen i at opnå dem, idet den står som en usynlig barriere. Der kan derfor udvikles et reaktionsmønster med vrede og aggression eller angst og depression, når de skamfulde områder senere i livet igen bliver berørt.

En sådan forhøjet sensitivitet overfor skam udvikles typisk i barndommen, hvor vi for første gang bliver mødt med afvisning i samspillet med andre. Det er dog i reglen mere omsiggribende erfaringer der danner baggrund for udvikling af følelsen af at være uværdig til værdsættelse og kærlighed på en eller flere områder. Der kan her være tale om decideret omsorgssvigt i barndommen, hvad enten det er af fysisk eller psykisk karakter, mobning eller manglende anerkendelse og nedsættende omtale af ens person i skolen, af ens kammerater eller af ens forældre eller søskende. Alle former for afvisning og svigt, særligt i barndommen og ungdommen, sidder dybt i os og kan senere i livet blive genaktiveret, når vi støder ind i lignende situationer.

For at holde skammen borte, kan vi eventuelt derfor senere i livet kompensere med vrede og aggression, som en form for selvbeskyttelse, når vi igen bliver konfronteret med en lignende situation. Aggression kan udtrykke sig på forskellig vis og i forskellige grader. Som decideret vold, aggressiv tale eller argumentation, perfektionisme og kontrol eller dominerende adfærd. En anden mulighed er at rette aggressionen mod sig selv i form af angst og depression.

Hvad trigger skammen?

Skam kan genaktiveres i forskellige relationelle forhold og på forskellige niveauer, fra helt private forhold til en mere samfundsmæssig kontekst.

Vi møder triggere af skammen på alle planer lige fra den generelle samfundsnorm, der foreskriver det succesrige menneske, der sætter mål og også når dem, - til det personlige plan, hvor det kan være svært at blive mødt med ens behov for nærhed og omsorg, når sårbarheden pakkes væk.

Vi lever i et Danmark, hvor det ikke er godt nok, hvis man bare er almindelig og ikke har succes, når nu det tilsyneladende er sådan, at man har alle mulighederne. Man har ansvaret for at det lykkes og man har ansvaret når det mislykkes. Dette pres bliver bl.a. lagt på vores ungdom med det resultat at mange ikke kan bære skammen over at fejle. De mister måske evnen til at være sårbare og resultatet bliver selvforagt og skam.

Med en samfundsnorm, hvor manglende succes, arbejdsløshed eller dårlige sociale kår, bliver anset som selvforskyldt, kan skam blive et samfundsproblem. Det lægger et øget pres på de offentlige systemer, som til tider oplever at komme til at indtage rollen som triggere af skammen.

På det personlige plan, har net-dating bølgen sat turbo på en lignende udvikling efter mottoet: dur måske eller dur ikke. Igen vurderer vi hinandens værd ud fra overfladiske kriterier og manglende mod til sårbarhed fører til skam, udmattelse og nedtrykthed hos den frasorterede.

Ud af skammens greb

Men hvad gør du, når du ikke kan kontrollere samfundsnormen og hvad andre gør og siger? Tilbage bliver to måder hvorpå du kan håndtere de områder i dit liv, som er forbundet med skam:

Du har for det første mulighed for at undvige disse områder og sørge for at undgå at blive konfronteret med situationer, der kunne trigge disse følelser. Det vil betyde, at du dermed også undgår at udvikle dig på disse områder, hvilket kan have store konsekvenser for dine muligheder i livet. Det kunne f.eks. være i forbindelse med uddannelse og job eller det kunne være i forbindelse med nære relationer. I forhold til job tager du måske til takke med et dårligere valg og i forbindelse med kærligheden vælger du evt. at forblive alene. Du tilpasser dig og spiller måske i stedet rollen, som en der tilsyneladende har styr på det hele.

Den anden mulighed er at konfrontere sig selv med disse områder. For at overvinde skammen, bliver du nødt til at arbejde med disse områder igennem bevidsthed og selvrefleksion sammenholdt med en del optimisme. På den måde kan du på sigt afvænne dig selv det negative mønster, som holder dig væk fra de ting du ønsker dig i livet og i stedet finde et nyt og mere hensigtsmæssigt reaktionsmønster og et mere indholdsrigt liv.

Du kan evt. arbejde med følelsen på følgende måde:

1) Skab bevidsthed omkring det område du føler skam og definer problemstillingen, så godt du kan.

2) Fortæl en nærtstående person om den hændelse der udløste din skam. Skam fastholdes og trives nemlig ved hemmeligholdelse og tapper dig for energi.

3) Begynd at observere dig selv og den måde du reagerer på, når du bliver konfronteret med skammen.

4) Vær opmærksom på kun at udsætte dig selv for skamfulde situationer, i en grad som du kan bære. Definer det der trigger din skam, så du ikke overraskes.

5) Vær god ved dig selv og værdsæt dig selv for dine gode sider og din måde at være menneske på. Connect med mennesker, der bekræfter dig og værdsætter dig.

6) Vær dit eget vidne til det der skete tidligere og som har gjort dig skamfuld. Træk parallellen op til den nye situation og giv dig selv forståelse for, hvorfor du nu reagerer, som du gør.

7) Tilgiv dig selv for de gange, hvor du har reageret uhensigtsmæssigt f.eks. aggressivt. Den indsigt du har nu, havde du ikke på det tidspunkt.

8) Forestil dig hvad du gerne ville have hørt i din barndom eller hvad du gerne ville have oplevet i din barndom, i stedet for det der udløste skammen. Benyt disse ord overfor dig selv eller gør disse ting for dig selv. Med andre ord: vær omsorgsfuld overfor dig selv.

9) Giv dig selv tid og tilgiv dig selv, hvis du ikke lever op til din egen målsætning med det samme.

10) Når du er stærk nok, kan du tage imod omsorg fra andre, når det bliver tilbudt dig. Skammen kan dog få dig til at afvise omsorgen, da den er med til at gøre dig åben og dermed sårbar. Føl dig frem hvor hurtigt, hvor meget og fra hvem du kan tage imod.

11) Ret blikket mod de situationer, der trigger din skam. Analyser om disse situationer eventuelt kunne betyde noget andet end det de gjorde den gang din skam blev grundlagt. Sandsynligheden for at det er tilfældet, er stor.

12) Begynd at rette blikket mod de mennesker der trigger din skam. Tænk på dem som nogen der også oplever skam. Måske bare på et andet område. Det kan hjælpe dig til at bære over med deres fejl eller det de gør, som trigger din skam.

Tilbage til blogoversigt