Politiske interessegrupper

Du bevæger dig imellem to verdener: din organisations hverdag og det politiske landskab. Udfordringen er at navigere i flere sammenhænge, blive konfronteret med nye vilkår og samtidig netop tage indflydelse på disse. Jeg hjælper dig til at se nye veje og muligheder og samtidig styrke og motivere dig til at få fremmet din sag.

Din profil

Som interessent i den politiske verden bliver der forventet af dig, at du er omgængelig, men samtidig proaktiv og i stand til at skabe resultater for din organisation. Du er redskabet. Politisk kommunikation skal beherskes og du skal kunne manøvrere imellem politikere og andre aktører. Du skal kunne agere på mange niveauer fra det strategiske til det operationelle, være iderig men samtidig vedholdende, informationssøgende men også formidlende, fokuseret og dog åben. Spagater der kan være udfordrende for de fleste.

"...coachingen har givet mig en bedre forståelse af det jeg kan arbejde med..."

Det politiske landskab

Det er nødvendigt at være klædt godt på, når du bevæger dig rundt i det politiske spekter. Spillereglerne er komplekse. Det handler om at opbygge relationer med tanke for dit bagland og den givne sag uden at du samtidig taber dig selv. Du bliver konfronteret med mange udfordrende situationer og du skal navigere i et meget sammensat miljø. Stressfaktorer, der dels kan bevirke, at det er svært at holde det oprindelige mål for øje, samtidig med at du sørger for kontinuitet og sammenhæng i dit personlige liv.

Din indflydelse

Der bliver brug for dit indre barometer, når du skal tage indflydelse i den politiske verden. Dit valg af fremgangsmåde kan blive vanskeliggjort af de mange faktorer der er i spil og det kræver et stærkt kompas at mestre denne udfordrende opgave uden at blive ledt på afveje. Afstemningen mellem intention og handling, så der er overensstemmelse mellem livsanskuelse, målsætning og den måde du søger at påvirke på, bliver konstant testet.

Dit nye
perspektiv

Ovenstående er eksempler på områder og problemstillinger jeg kan hjælpe dig med gennem transformative samtaler. Omdrejningspunktet i vores samtaler er dig som person. Jeg motiverer, støtter og udfordrer indgroede antagelser, hvilket leder vejen til refleksion og nye perspektiver; nye muligheder der danner grundlag for alternativ handling på aktuelle problematikker, så du undgår gentagelsen af uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre.

Nye måder at se, tænke og handle på

Vores samtaler handler ikke om, at kopiere andre, ”performe” på en bestemt måde eller blive kompetent på områder der er dig fremmed. Ethvert menneske har sit eget potentiale, som bør udmøntes individuelt og i samklang med den enkeltes personlighed. Jeg hjælper dig med at få dette potentiale frem i lyset, at se dig selv og omverdenen på en mere fyldestgørende måde; opdage dine egne vedtagne forståelsesrammer, se bagved disse og derigennem arbejde med innovative tankeprocesser, der kan lede videre til nye løsninger og måder at handle på. Vi arbejder fremadrettet og målorienteret med udgangspunkt i din aktuelle situation, så du bliver styrket og motiveret i dit arbejde.