Politikere

Din politiske hverdag bliver udfordret på mange planer og du har brug for rum til at udvikle og afstemme vision, strategi, politik og kommunikation med hinanden. Jeg hjælper dig til refleksion og til at se nye perspektiver, for på den måde at styrke og støtte dig på din vej til indflydelse.

Din profil

Som politiker er du selv ”produktet” og det er vigtigt at opbygge et professionelt image, der afspejler og understøtter dine værdier og dit politiske ståsted. Allerede der træffer du nogle strategiske valg, som vil få betydning fremadrettet. Meget hurtigt må du endvidere forholde dig til, hvordan du vil omgås magt og indflydelse og du vil blive konfronteret med etiske dilemmaer.

"...Helle har været god til at udfordre min vante måde at tænke på..."

Din omverden

Ethvert menneske, der sætter sig et dristigt mål, har brug for støtte for at få succes på sin vej. I politik skal man kunne navigere i det politiske spekter og finde opbakning internt og eksternt for sine holdninger. Det handler i høj grad om at opbygge relationer, men også om hvor vidt man vil tilpasse sig eller lægge en mere individuel linje. Den enorme informationsmængde og mange nye vidensområder kan i sig selv være en stor stressfaktor både tidsmæssigt og rent fagligt, som kan ramme dig personligt og som kan få konsekvenser for dit privatliv og din familie. Derudover skal du kunne udholde kritik og håndtere kriser, så en formentlig problematisk situation bliver vendt til en chance.

Din holdning

Din personlige meningsdannelse kan blive vanskeliggjort af de mange faktorer, der er i spil og det kræver et stærkt kompas at mestre denne udfordrende opgave uden at blive ledt på afveje. Søger du den pragmatiske løsning og målsætning eller indtager du et idealistisk standpunkt? Afstemningen mellem intention og handling, så der er overensstemmelse mellem livsanskuelse, politik og den måde politikken bliver udmøntet på, bliver konstant testet.

Dit nye
perspektiv

Ovenstående er eksempler på områder og problemstillinger jeg kan hjælpe dig med gennem transformative samtaler. Omdrejningspunktet i vores samtaler er dig som person. Jeg motiverer, støtter og udfordrer indgroede antagelser, hvilket leder vejen til refleksion og nye perspektiver; nye muligheder der danner grundlag for alternativ handling på aktuelle problematikker, så du undgår gentagelsen af uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre.

Meningsdannelse og handling

Vores samtaler handler ikke om, at kopiere andre, ”performe” på en bestemt måde eller blive kompetent på områder, der er dig fremmed. Ethvert menneske har sit eget potentiale, som bør udmøntes individuelt og i samklang med den enkeltes personlighed. Jeg hjælper dig med at få dette potentiale frem i lyset, at se dig selv og omverdenen på en mere fyldestgørende måde; opdage dine egne vedtagne forståelsesrammer, se bagved disse og derigennem arbejde med innovative tankeprocesser, der kan lede videre til nye løsninger og måder at handle på. Vi arbejder fremadrettet og målorienteret med udgangspunkt i din aktuelle situation, så du bliver styrket og motiveret i dit arbejde.