Coaching

Coaching er transformative samtaler der kan frigøre et uset potentiale i dit arbejdsliv og for dig som menneske. Jeg vil primært lede samtalen med åbne spørgsmål, der kan føre dig videre til nye vinkler på eventuelle problematikker og kun i sjældne tilfælde komme med råd og vejledning. Coaching er et refleksionsværktøj og jeg vil forholde mig neutral og støtte og motivere dig til at nå dine mål.

Vælg dig selv

Spørgsmålet, hvordan vi som mennesker baner vejen for nye realiteter, er den røde tråd igennem mit arbejdsliv og virke. Det er en innovativ og personlig proces, jeg som coach, iværksætter og leder selv fortsætter for at kunne motivere, fokusere og hjælpe dig med nye perspektiver og alternative veje til dine mål. Udgangspunktet er, hvordan du ser og forstår dig selv, som basis for kontinuitet og sammenhæng i dit virke og personlige lederskab i dag og i fremtiden. Vi arbejder med din proces i nutiden og med dine mål for fremtiden og du får en bevidsthed omkring, hvordan din hidtidige vej i livet også har været med til at forme dig. Du skaber dig dermed et fundament, så du i videst mulige udstrækning ikke lader dig styre af omgivelsernes eventuelle forventninger, urealistiske målsætninger, selvoptagethed, tidens trends eller rigide ”vedtagne” regelsæt. Et personligt lederskab, der også ved eksemplets magt leder andre og hvor der er overensstemmelse mellem livsanskuelse, ord og handling og den måde dine beslutninger bliver udmøntet på.

"...Helle har været god til at forstå mit problem og hjælpe mig til at afgrænse problematikken..."

Fokusområder

Konkret kan jeg f.eks. hjælpe dig videre på følgende områder:

• Klarhed omkring dine værdier og din livsanskuelse
• Balancere livet – arbejdsliv og privatliv
• større klarhed omkring dine livsmål
• Sætte mål på den korte og lange bane
• Nå dine mål på kort og lang sigt
• Blive en inspirerende, motiverende og nyskabende leder
• Forbedre dine private og professionelle relationer
• Gøre forandringer i omverdenen til din fordel
• Finde vej i dilemmaernes labyrint
• Nye vinkler på din innovative eller kreative proces

Samtalerne

Vores samtaler vil være baseret på ligeværd, tillid og forståelse, men samtidig være udfordrende, nærværende og ind til benet. Sigtet er, at samtalerne skal være brobygger fra det klassiske tankesæt til et nyt perspektiv på mental- og empatisk forståelse, kommunikation og handling og de tager udgangspunkt i ledelsesteori og -praksis, psykologi og filosofi. Som uddannet coach gør jeg desuden brug af transformative samtale- og spørgeteknikker, der kan bane vejen for nye indgangsvinkler til fastkørte problematikker og som kan åbne op for nye veje og muligheder.

"...at blive coachet af Helle har været meget givende..."

Baggrund

En lang erhvervskarriere som international salgschef, direktør og iværksætter har givet mig en bred forståelse af udfordringerne i erhvervslivet og som leder og uddannelser indenfor markedsføring, international handel, ledelse, økonomi og coaching har yderligere funderet min baggrund. Den politiske vinkel og indsigt har jeg tilegnet mig igennem mit mangeårige engagement i den politiske verden – organisatorisk og indenfor kampagneledelse, strategi og kommunikation.

Etik

Jeg arbejder efter International Coach Federations (ICF) etiske retningslinjer og jeg har absolut tavshedspligt i forhold til alle informationer jeg modtager i løbet af samtalerne – private som professionelle.